Komuna e Gjilanit ka një kërkes për gjitha bizneset në qytet

Komuna e Gjilanit ka një kërkes për gjitha bizneset në qytet

Komuna e Gjilanit kërkon nga bizneset që ta vendosin flamurin e Republikës për Ditët e Çlirimit

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik e Komunës së Gjilanit kërkon nga të gjitha bizneset private që t’i vendosin flamujtë e Republikës së Kosovës në kompanitë e tyre prej datës 11-15 qershor, në kuadër të shënimit të Ditëve të Çlirimit të Gjilanit.

Kërkesa buron nga ligji i përdorimit të flamurit të Republikës së Kosovës. Ky akt do t’i jepte madhështi Ditëve të Çlirimit të Gjilanit.

Ju faleminderit për bashkëpunimin!

Komuna e Gjilanit
Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

06Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *