Ja çfarë ndodhi me konkursin për asistent administrativ në komunën e Gjilanit!

Ja çfarë ndodhi me konkursin për asistent administrativ në komunën e Gjilanit!

Shkruan një qytetarë i dëshpruar me atë çfarë pa me sy në testimin për zyrtar financiar.

Vendi i injorantëve

Në një konkurs për zyrtar financiar që kriter ishte shkolla e mesme, aplikojn persona edhe me titullin master.

Ende pa fillu testimi me shkrim fillojn shkeljet, njëri ndër kandidatët që është drejtor komunal, vie në testim 10 minuta me vones, miret ngryk nga të gjith antarët e komisionit me buzqeshje ne fetyr.

Për rastësi drejtori mbas 10 minutave u përgjigjet të gjitha pytjeve: 5 ese, 5 pytje me shkrim dhe 20 pytjeve tjera, kurse te tjerve ju desh mbi 30 minuta.

Në daljen e rezultateve drejtori kryeson i dyti me maksimumin e pikëve.

Të lumët na qfar drejtor të “mençur” kemi.

06Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *