Kamenica me urdhëresë për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike

Kamenica me urdhëresë për ndalimin e përdorimit të mjeteve piroteknike

Që muaji festiv të mbetet i tillë e të mos kemi ndonjë aksident, kemi lëshuar urdhëresën për ndalimin e mjeteve piroteknike në hapësira publike ka shkruar Qëndron Kastrati.

“Fëmijët nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun që mund të shkaktojnë petardet apo mjete të ngjashme andaj prindër të dashur, mbani larg nga to” ka thënë Kastrati i cili ka botuar edhe urdhëresën që ndalon përdorimin e mjeteve piroteknike në hapësirat publike.

06Press

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *